Bionikos pasaulis

Gamta – efektyvi kūrėja, suteikusi galimybę žmonijos inovatyviems išradimams, perkeliantiems aktyvius principus iš gamtos į technologijas.
Graikų kalba reikšmę „gyvas“ turintis žodis „bionika“ iš tiesų yra mokslas, tiriantis organizmų struktūras bei jų gyvybinius veiklos principus ir jų pritaikymą techniniais tikslais.
Bionika sujungia gamtos jėgą ir žmogaus atkaklumą, jos tikslas spręsti inžinerinius ir techninius uždavinius, remiantis gyvų organizmų tyrinėjimo rezultatais.
Inžinerijos pamokose 7A bei 8A klasės mokiniai nagrinėdami bioniką kaip puikų gamtos mokslų, inžinerijos ir estetikos derinį, turėjo neribotas galimybes inovatyviems sprendimams bei išradimams.