DĖMESIO: Stojamasis egzaminas

PRIMENAME, KAD MOKINIŲ STOJAMASIS EGZAMINAS VYKS

BALANDŽIO 24 D.  9.00 VAL.

LAUKIAME ATVYKSTANT.