Iškilminga Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimo šventė

Iškilminga minėjimo švente buvo užbaigti Lenkijos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirti mūsų gimnazijos renginiai. Įspūdingas eilėraščių deklamavimas, įtaigi Abiejų Tautų Respublikos padalijimą rodanti pantomima, patriotiškos dainos bei mūsų gimnazijos mokinių atlikti šokiai žiūrovams paliko didelį įspūdį. Prie iškilmingos šventės prisijungė šokių kolektyvas ,,Wileńszczyzna”.

Patriotizmo banga apėmė visą salę, kai visi pradėjome giedoti Lenkijos himną – Mazurek Dąbrowskiego.