Kalėdinis vaidinimas „Bajkowa szopka“

Gruodžio 18 d. gimnazijos aktų salėje susirinko daug mokinių, jų tevėlių, mokytojų ir svečių. Tarp atvykusių svečių buvo kunigai: Wojciech Górlicki – šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas ir Mirosław Grabowski – šv. Rapolo bažnyčios klebonas.
Gimnazijos pradinių klasių mokiniai paruošė kalėdinį vaidinimą „Bajkowa szopka“. Persirengę įvairiais pasakų personažais, vaikai atkeliavo prie Jėzaus prakartėlės.
Tarp jų buvo piktas vilkas ir pikčiurna ragana, kurie paliesti Dieviškos meilės tapo geri ir atskubėjo pasilenkti Jėzui. Gėris nugalėjo blogį. Po vaidinimo visa bendruomenė susirinko salėje bendrai maldai ir paplotėlių dalinimuisi. Palinkėję vieni kitiems gražių švenčių, pakilios nuotaikos vaikai iškeliavo į klases ieškoti dovanų po eglutėmis.