KŪNO KULTŪROS PAMOKOS KITAIP

Vienas iš mūsų gimnazijos strateginių tikslų yra  mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Šiam tikslui realizuoti spalio 4d. gimnazijoje vyko kūno kultūros ir anglų kalbos integruota pamoka. Gimnazijoje viešėjo JAV ambasados atstovai Chris Volciak, Vin Karnila ir  Greta Armonaitytė,  kurie supažindino mokinius ir mokytojus su  Amerikoniško futbolo ypatumais. Išklausę teorinę dalį, mokiniai  bandė praktiškai pritaikyti savo naujas  žinias gimnazijos sporto salėje. Tai buvo smagus ir linksmas būdas parodyti vaikams, kad sportas yra vienas iš  svarbiausių dalykų užtikrinančių sveiką gyvenimą, o anglų kalba atveria duris  bendravimui ir  suteikia daugiau galimybių pažinti pasaulį. Mokiniai praturtino savo anglų kalbos žinias bei patobulino sociokultūrines kompetencijas.  

Renginio iniciatoriai ir organizatoriai yra anglų kalbos mokytoja Regina Bogdanovič, kūno kultūros mokytojai Lilija Čajkovskaja ir Artūras Macijevskis.