Kūrybiškumas, kaip inovacijų variklis

Vasario 5 dieną, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos, 8A klasės mokiniai kartu su inžinerijos mokytoja Lidija Vasiljeva bei klasės auklėtoja Veslava Meškunec dalyvavo organizuotoje Jaunojo inžinerijos mokyklos paskaitoje: "Kūrybiškumas, kaip inovacijų variklis", kuri vyko VGTU Architektūros rūmuose, Kūrybinių industrijų fakultete. Paskaitą vedė doc. dr. Viktorija Žilinskitė-Vytienė.
Docentė kartu su mokiniais išnagrinėjo kūrybiškumo ir inovacijų sampratas. Paskaitos metu vaikai turėjo galimybę iškelti inovacijos klausimo problemą bei sėkmingai pristatyti tinkamą problemos sprendimo būdą. Diskusijos metu buvo pastebėta, kad kūrybiškumas bei inovacijos yra susiję, todėl prieita prie išvados, kad siekiant vystyti daugiau inovacijų, reikia skatinti idėjų kūrimo procesą. Kartu su žodžiu „inovacija“ kūrybiškumas apibrėžiamas kaip priemonė arba procesas, pasibaigiantis kažko naujo sukūrimu. Šis požiūris yra dažnai taikomas mūsų gimnazijoje, kurioje yra pastoviai kuriama kūrybiškumą skatinanti aplinka.
Pranešėja išsamiai papasakojo ir susipažino vaikus su Kūrybinių industrijų fakultete įkurto 2012 metais, vykdomos I pakopos Kūrybinių industrijų, Pramogų industrijų ir Renginių inžinerijos bei II pakopos Kūrybos visuomenės komunikacijos bei Ivovacijų ir technologijų komunikacijos studijų programomis.
Be to mokiniai turėjo progą apsilankyti VGTU Architektūros fakultete bei apžiūrėti šio fakulteto studentų bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų ekspoziciją. Mums buvo pristatyta Vilniaus miesto kraštovaizdžio architektūros istorija bei miesto ateities vizija.
Įgytos žinios ir įgūdžiai pravers mokiniams šiandienai bei rytdienai, tai puiki investicija į ateitį.