Lenkijos maršalo Juzefo Pilsudskio gyvenimo vingiais

2018 m. be galo reikšmingi ne tik Lietuvai, bet ir nemažam skaičiui kitų Europos šalių. Juk 1918 m. daug karo išalintų už laisvę kovojusių valstybių pagaliau atgavo nepriklausomybę, tarp jų ir  Lenkija. Gimnazijos bendruomenė tapatinasi su reikšmingiausia nacionaline Lenkijos švente, todėl šią datą pasitinkame paruošę kultūrinę programą. Detaliau nagrinėti lenkų įveiktą kelią nepriklausomos valstybės link gimnazistai pradėjo jau lapkričio 7 dieną. IA, IC,IIC ir IVA klasių moksleiviai kartu su Veslava Malevska ir Mirena Narkun - istorijos ir Veslava Meškunec – lenkų kalbos mokytojomis išvyko į ekskursiją vieno svarbiausių nepriklausomybės atkūrimo veikėjų Juzefo Pilsudskio gyvenimo vingiais. Gimnazistai aplankė Lenkijos maršalo poilsio dvarą Pikeliškėse, Pilsudskio pakrikštymo vietą Pavoverės bažnytėlėje, atminimo ąžuolą bei stelas prie šeimos dvaro Zalavoje ir jo širdies palaidojimo vietą – Vilniaus Rasų kapines. Mokiniai gidės Gražinos Hajdukėvič informatyvių pasakojimų, begalybės įdomių detalių ir faktų dėka sužinojo, kokia ryški bei valinga buvo didžiojo ir nepaprastai reikšmingo lenkų tautai maršalo Juzefo Pilsudskio asmenybė.

Dar kartą dėkojame Lenkijos Respublikos ambasadai, mokyklos direktorei,gidei Gražinai Hajdukėvič ir mūsų mokytojoms už ekskursiją!

 

Roberta Stefanovič