Pilietinė veikla

Daug rankų ir pilietinio nusiteikimo reikia kiekvieną rudenį prieš Vėlines, kai didelius kapinių plotus užkloja margaspalviai lapai. Šiemet mūsų gimnazijos 4-12 klasių mokiniai vyko į Rasų, Antakalnio ir Petro ir Povilo kapines grėbti lapų, tvarkyti apleistų kapų. Mokiniai nepabūgo darganoto, vėjuoto oro, noriai, neraginami dirbo. O padirbėję pastovėjo, pamąstė apie Anapilin išėjusius. Tokia socialinė – pilietinė veikla ugdo jautrų, pareigingą, puoselėjantį tradicijas Lietuvos jaunimą.