Projektas SUCCESS

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija  dalyvauja Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Erasmus+ programos SUCCESS projekte.
,,Pozityvių charakteristikų ir įsidarbinamumo įgūdžių lavinimo (ugdymo) bei panaudojimo strategijos mokykloje." Projekto tikslas yra sukurti inovatyvų mokymo paketą karjeros konsultantams (psichologams), kuris padėtų mokiniams, baigus bendrojo lavinimo mokyklą, įsijungti į darbo rinką.
Mokymo paketas apjungia įsidarbinamumo įgūdžių bei pozityviosios psichologijos postuluojamų įgūdžių ugdymą, kurie stiprina mokinių gerovę, atsparumą, optimizmą bei praktines strategijas įsidarbinant. SUCCESS projektą vykdo partnerių konsorciumas: GrantXpert Consulting Limited (Kipras), Neophytos Ch. Charalambous (Institute of development) (Kipras), Hellenic Association of Positive Psychology (Graikija), Profexcel.Net (ICEP Europe) (Airija), CESIE - European Centre for Studies and Initiatives (Italija) ir Vilniaus Universitetas (projekto koordinatorius).
Dviejų dienų pilotiniuose SUCCESS mokymuose dalyvavo gimnazijos psichologė Jolanta Rinkūnienė.