STEAM laboratories

STEAM laboratories at J. Lelevel engineering gymnasium

 

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. science), technologijų  (angl. technology),  inžinerijos (angl. engineering), menų (angl. art) ir matematikos (angl. mathematics) sritis, o pats ugdymas leidžia mokytis kūrybiškai tarpusavyje integruojant skirtingus dalykus. Tokiu būdu ugdomi ir mūsų Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos mokiniai.

Lapkričio pabaigoje gimnazijos mokiniai dalyvavo „STEAM laboratories at J. Lelevel engineering gymnasium“ renginyje, kurio tikslas yra sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę mūsų gyvenime ir  jo pritaikymą sprendžiant įvairias problemas ir taip prisidėti prie šios šakos populiarinimo.
Gimnazijoje veikė keturios atradimų laboratorijos: viena – biologijos ir chemijos, antra  ̶  fizikos, trečia  ̶  matematikos , o ketvirta – inžinerijos ir informacinių technologijų. Jose moksleiviai kartu su  mokytojais dalykininkais: J. Skilond, O. Lukashyavichene, M. Šuškevič, B. Ščerbo, R. Gluchovska, G. Jonaitis, L. Vasiljeva, O. Bedugnis dalyvavo praktinėse veiklose, kurios padėjo suprasti jungtis tarp gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų.

Renginio pradžioje aktų salėje mokiniams buvo paaiškinta kas yra STEAM mokslai ir kaip jie pakeis ateities kartų išsilavinimą. Po to jie visi buvo padalinti į 4 grupes: biochemikus, fizikus, matematikus ir inžinierius.  Grupės keitė laboratorijas kas pusvalandį, taigi kiekvienas šio renginio dalyvis turėjo galimybę išbandyti  ką nors naujo. Kiekvienas dalykininkas labai išradingai bandė įrodyti, kad jo dalykas yra įdomiausias.

Biochemijos laboratorijoje mokiniai iš pradžių išklausė trumpą paskaitą apie DNR, jos struktūrą ir funkcijas, susipažino su darbo laboratorijoje specifika ir išskyrė svogūno DNR. Fizikos laboratorijoje mokiniai susipažino su įvairiais dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentavo ir kūrė, kas leido įsisavinti reikiamas žinias jų mokantis praktiškai. Konstravimo laboratorijoje mokiniai naudodami REKO kaladėles, sprendė uždavinius, tikrino ar pateikta išklotinė yra kubo,  sužinojo kad iš viso yra 11 kubų išklotinių. Konstruodami archimedo ir platono kūnus (pvz. tetraedrą, kubą, oktaedrą, dodekaedrą, ikosaedrą ir kt.) atskleidė jų savybes. „Arduino“ laboratorijoje“ mokiniai  susipažino su atviro kodo elektronikos platforma „Arduino“. Naudojantis Arduino mikrovaldikliais  dalyviai konstravo paprasčiausius elektrines schemas. Užsiėmimų metu mokiniai įsitikino, kad programuoti ir suprasti elektroniką gali visi.

 Renginio pabaigoje visų dalyvių laukė diskoteka.

Tikimės, kad STEAM idėjos ir jų įgyvendinimas taps gimnazijos veiklos koncepcine dalimi ir mums pavyks įsitraukti į STEAM mokyklų tinklą, tam, kad galėtume tarpusavyje bendradarbiauti ir skleisti gerąsias patirtis.

                                                                                                       STEAM mokytojai