Metodinė taryba

 

Regina Bogdanovič – pirmininkė;
Jevgenija Skilond – narė (atstovauja tiksliųjų ir gamtamokslinių dalykų metodinei grupei);
Ina Syrnicka – narė (atstovauja pradinio ugdymo metodinei grupei);
Lucija Višnevska - narė (atstovauja menų, technologijų ir kūno kultūros dalykų metodinei grupei);
Barbara Suboč - narė (atstovauja gimtosios kalbos ir socialinių mokslų dalykų metodinei grupei);
Božena Gulbinovič – narė (atstovauja  užsienio kalbų dalykų metodinei grupei);
Jolanta Borisovienė – narė (atstovauja lietuvių kalbos  metodinei grupei).