PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ TVARKARAŠTIS

 

Specialistas

Vardas, pavardė

Kontaktai:

El.paštas/Skype/

Telefono numeris

Konsultacijos mokiniams, tėvams ir mokytojams

pagal poreikį

Individualių užsiėmimų su mokiniais laikas

(pagal atskirą tvarkaraštį)

Psichologas

Jolanta Rinkunienė

psichologas.lelevelis@gmail.com

Pschologas Lelevelis (skype)

I – V

12.30 – 14.30, 17.30 – 19.00

I – V

15.00 - 17.30

Socialinis pedagogas

Božena Plintauskienė

bozekost@gmail.com,

plintauskai2004 (skype),

865546076

I – V

10.00 – 12.30

I – V

13.00 – 16.00

Specialusis pedagogas

Lidija Vasiljeva

vasiljevalidija5@gmail.com,

867569131

I, II, III, IV

13.00 – 15.00

I, II, III, IV

15.40 - 19.25

Logopedas

Violeta Savicka-Chubejeva

wioletta.sawicka@gmail.com,

 860133412

II, IV

14.00 – 15.00, 17.30 – 18.30

II, IV

15.00 - 17.30

Logopedas

Regina Moskal-Žukovska

regizu@gmail.com,

 867885874

I, III

17.15 – 19.15

I, III

12.00 – 16.45