Laisvos darbo vietos

VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ

 

Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

Siūlomas darbo krūvis - 1,0 etatas  

 

Darbo sutartis – neterminuota

 

Darbo užmokestis - pagal nustatytą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą

 

Darbuotojas reikalingas nuo 2024-06-03   

 

Darbo pasiūlymas galioja iki 2024-05-30.

 

Darbo aprašymas: Įstaigos pastatų, patalpų atitikimo numatytiems higienos, inžineriniams, priešgaisrinės apsaugos ir kt. reikalavimams užtikrinimas; pastato priežiūros, remonto ir profilaktikos darbų organizavimas; reikalavimų darbuotojų darbo saugai ir sveikatai užtikrinimas; viešųjų pirkimų planavimas ir organizavimas; įstaigos aptarnaujančio personalo darbo organizavimas.

 

Reikalavimai:

1. Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas (A2 lygis);

2. Įstaigos ūkinės veiklos valdymo, biudžeto planavimo, viešųjų pirkimų organizavimo, darbuotojų, civilinės saugos žinių pagrindai;

3. Sažiningumas, kruopštumas, gebėjimas ir noras dirbti komandoje;

4. Analogiško darbo patirtis.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

2. Išsilavinimą patvirtinančio/ų dokumento/ų kopija/os.

3. Gyvenimo aprašymas

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.30 val. (Dokumentų priėmimo pradžia 2024-05-08 9.00 val., pabaiga 2024-05-30 15.00 val.) Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Minties g. 3, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktoriui, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@lelevelio.vilnius.lm.lt.

 

Kandidatai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia gimnazijos direktorė tel. (8-5) 2342087.

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40