Būsimas ekologinio ūkio steigėjas

Džiaugiamės, kad turime savo tarpe mokinį bei busimą ekologinio ūkio steigėją - Edvin Siavris, kuris nuo vaikystės pats augina ir prižiūri savo sukurtą naminių gyvulių ūkį.

Mokinys pats rengia edukacines programas ir demonstruoja jas praktiškai, aptardamas gyvulių kūno sandarą, elgseną, gyvenimo bei ekologinės priežiūros ypatumus.