Neformalusis švietimas

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” powstał z inicjatywy dr Gabriela Jana Mincewicza w 1980 roku, a po raz pierwszy na scenie zaprezentował się na początku maja 1981 roku. Podstawą programów koncertowych zespołu jest folklor polski Wileńszczyzny, który Jan Mincewicz zebrał wspólnie z członkami kolektywu w okolicach Wilna podczas ekspedycji etnograficznych. W ciągu 40 lat działalności twórczej zespołu opracowane przez mistrza Mincewicza pieśni ludowe, a także przez niego skomponowane utwory, zostały wykonane na ponad pół tysiącu koncertów na czterech kontynentach świata.

 

Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” nie tylko wykonuje polskie pieśni ludowe Wileńszczyzny, ale także łączy je w programy tematyczne, które odzwierciedlają ludowe zwyczaje, tradycyjne obrzędy i święta Wileńszczyzny. Tak powstały szeroko znane programy tematyczne „Zaloty na Wileńszczyźnie”, „Wesele Wileńskie”, „Kaziuki”, „Noc Świętojańska na Wileńszczyźnie”, „Kiermasz Wileński”, „Wieczorynka w Skrobuciszkach”. Zespół ma w swym repertuarze również programy żołniersko-patriotyczne „Z dymem pożarów” i „Raduje się serce”.

 

Uczestnikami zespołu są uczniowie, studenci i pracująca młodzież polska z Wilna i Wileńszczyzny. Kolektyw może poszczycić się ogromnym doświadczeniem scenicznym: tańczył i śpiewał na wielu scenach całego świata: we Włoszech, w Anglii, Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Brazylii, Urugwaju, Argentynie, a także w Watykanie, gdzie dla św. papieża Jana Pawła II wykonał specjalnie przez Jana Mincewicza skomponowaną piosenkę. Zespół dwukrotnie gościł w Stanach Zjednoczonych, dwukrotnie odwiedzał odległą Australię, a także wielokrotnie koncertował w  Polsce. Chór zespołu wykonuje także klasyczną muzykę religijną.

 

Gabriel Jan Mincewicz był inicjatorem Festynu Kultury Polskiej na Litwie „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie i przez ponad dwadzieścia lat dyrektorem artystycznym tego największego polskiego wydarzenia kulturalnego poza granicami Polski, a zespół „Wileńszczyzna” był współorganizatorem. Z czasem Festyn stał się imprezą międzynarodową - tańczyli tam i śpiewali goście z Polski, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Australii i innych państw.

 

Działalność Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” i jego wieloletniego kierownika dr Gabriela Jana Mincewicza doceniona przez władze RP przyznaniem wysokich nagród państwowych za promocję kultury polskiej, m. in. Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Pucharem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Nagrodą im. Brata Alberta, tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medalem „Pro Patria”. Dr Gabriel Jan Mincewicz – pedagog, poeta, kompozytor, działacz społeczny i polityk, został uhonorowany brązowym medalem Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina za zasługi w dziedzinie edukacji zasobów ludzkich, a także tytułem „Polak Roku 1998” w plebiscycie „Kuriera Wileńskiego”.

 

Po nagłej śmierci dra Gabriela Jana Mincewicza w 2016 r. kierownictwo objęła dr Natalia Sosnowska, wieloletnia solistka i konsultant wokalny Zespołu. Na co dzień - lekarz, doktor nauk medycznych, ukończyła też studia na Wydziale Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru.

 

Od 2021 roku zespół nosi imię swego założyciela i wieloletniego kierownika Gabriela Jana Mincewicza.

 

Choreografem Zespołu jest Leonarda Klukowska, absolwentka studiów choreograficznych w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru oraz Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2017 roku grupy taneczne w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela prowadzi Natalia Kowalowa. Jest ona absolwentką wydziału choreografii Państwowego Instytutu Kultury w Petersburgu. Jako tancerka przez 19 lat tańczyła w Państwowym Zespole Pieśni i Tańca „Lietuva”. Od 19 lat pracuje także jako kierownik studia baletowego „Tip toe” i studia flamenco „Solea” Stołecznego Ośrodka Dzieci i Młodzieży.

 

Kierownictwo serdecznie zaprasza do zespołu osoby pragnące kultywować tradycje i kulturę narodową na próby, które odbywają się w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela:

próby chóru we środy o godz. 18,

próby grupy tanecznej w poniedziałki, czwartki o godz.15 i w soboty o godz.10.

4WDH-ek ,,Trop” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej

4 Wileńska Drużyna Harcerek ,,Trop” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej jest jedną z najstarszych drużyn w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Została założona w 1989 roku 5 grudnia. Drużyna działa przy Gimnazjum inżynieryjnym im. J. Lelewela i Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie. Drużyna jest mieszaną według wieku druhen, bo druhenki są w wieku od 9 do 18 lat.
 W drużynie istnieją 3 zastępy :
 ,,Czarne Pantery” 
 
,,Białe Lisy”
 ,,Koniczynki”. 
 Zastęp ,,Białe Lisy” działa właśnie w naszym gimnazjum. Druhny aktywnie działają, pełnią różne służby. Każda która chciałaby dołączyć do naszego grona jest mile widziana!
 

Drużyna kiedyś stanowiła samodzielny zastęp, który został założony 5 października 2018 roku przez druha Erwina Borkowskiego, ówczesnego drużynowego. Z biegiem czasu liczebność i chęć do działania zastępu się zwiększyła, dlatego 30 grudnia 2018 roku została podjęta decyzja o utworzeniu próby drużyny. Drużyna jest ściśle powiązana z Szarymi Szeregami oraz Armią Krajową, dlatego patronem drużyny został Stanisław Broniewski, II Naczelnik Szarych Szeregów, przywódca ,,Akcji pod Arsenałem”. W 2022 roku na obozie letnim drużyna została przekazana po długim pełnieniu przez druha Ervina Borkowskiego dla druha Daniela Żegułowicza.


Barwy:

Drużyna posiada granatowo-czerwone barwy, czasami powstaje pytanie, dlaczego padł wybór na właśnie te kolory, a więc granatowy- to symbol powagi, pracy, dyscypliny i nauki. Ten odcień, to poważna barwa osób, które biorą pełną odpowiedzialność za własne czyny. Czerwony- jeden z barw Armii Krajowej. 


Zastępy: 
W naszej drużynie działają 4 zastępy: 

I. Zastęp ,,Wisińcza’’. We wsi Rudniki znajduje się wioska w środku puszczy, już nie zamieszkana, ale kiedyś tam mieszkali ludzie i między innymi znajdował się oddział partyzantki. Zastęp działa przy Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie.

II. Zastęp ,,Pegaz”. Nazwa zastępu pochodzi od Oddziału do Zadań Specjalnych Armii Krajowej, „PEGAZ” (skrót słów „Przeciw Gestapo”), wprowadzony od stycznia 1944 r. Zastęp działa przy Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie.
 
III. Zastęp ,,Grom”, działający przy Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Dlaczego nazwa Grom? Bronisław Karwowski ps. Grom –  polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego.

IV. Zastęp zastępowych ,,Arsenał”. Nazwa zastępu jest związana z akcją zbrojną Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzona 26 marca 1943  w Warszawie. W jej wyniku uwolniono podharcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo .Akcja została zaplanowana przez Tadeusza Zawadzkiego ps. „Zośka”. Jej dowódcą był Stanisław Broniewski ps. „Orsza”.
 
KONTAKT
Mail: orsza.12wdh@gmail.com
Facebook: 12 Wileńska Drużyna Harcerzy "Orsza"
Instagram: 12.wdh.orsza
 

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40