Ugdymo organizavimas

 Mokslo metai  2023 m. prasideda rugsėjo 1 d.

 

PAMOKŲ LAIKAS:

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40

 

 

 

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė (dienomis)

1-4 klasės

2024 m. birželio 7 d.

175

5-8, I-II gimn. kl.

2024 m. birželio 21 d.

185

III gimn. kl.

2024 m. birželio 14 d.

180

IV gimn. kl.

2024 m. birželio 4 d.

170

              

PUSMEČIAI:

I pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 26 d.;

II pusmetis: 1- 4 klasėms: sausio 29 d. – birželio 7 d.

5–8 klasėms ir I-II gimn. klasėms: sausio 29 d. - birželio 21 d.  

III gimn. klasėms: sausio 29 d. – birželio 14 d.     

IV klasėms: sausio 29 d. – birželio 4 d.

           

ATOSTOGOS:

Atostogos

Klasė

Prasideda

Baigiasi

Rudens

1 – 4, 5-8, I-IV gimn. kl.

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

1 – 4, 5-8, I-IV gimn. kl.

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos

1 – 4, 5-8, I-IV gimn. kl.

2024 m. vasario 19 d.

2024 m. vasario 23 d.

Pavasario(Velykų)

1 – 4, 5-8, I-IV gimn. kl.

2024 m. balandžio 2 d.

2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros

1 – 4 kl.

2024 m. birželio 10 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

5-8, I-II gimn. kl.

2024 m. birželio 25 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

III gimn. kl.

2024 m. birželio 17 d.

2024 m. rugpjūčio 31 d.

IV gimn. kl.

pasibaigus BE sesijai

2024 m. rugpjūčio 31 d.

 

Pirma pamoka

8.00-8.45

Antra pamoka

8.55-9.40

Trečia pamoka

9.50-10.35

Ketvirta pamoka

10.55-11.40

Penkta pamoka

12.00-12.45

Šešta pamoka

13.05-13.50

Septinta pamoka

14.00-14.45

Aštunta pamoka

14.55-15.40